Brakownie

 

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na ocenie dokumentacji pod względem merytorycznej przydatności i wyodrębnieniu dokumentacji nieprzydatnej oraz wyodrębnieniu dokumentacji, dla której upłynął okres przechowywania.

Symbole kwalifikacji akt:

Bc -  dokumentacja niearchiwalna o krótkotrwałym znaczeniu praktycznym, niszczona po wykorzystaniu

B (wraz z cyfrą arabską) – dokumentacja niearchiwalna o czasowym okresie przechowywania, po upływie tego kresu podlega brakowaniu.

BE (wraz z cyfrą arabską) – dokumentacja niearchiwalna o czasowym okresie przechowywania, która po upływie tego okresu podlega ekspertyzie, a decyzja o brakowaniu zależy od wyniku ekspertyzy.

A – dokumentacja archiwalna, nie podlega brakowaniu.

W przypadku państwowych jednostek organizacyjnych decyzję o wydaniu zgody na brakowanie dokumentacji podejmuje właściwe dla danej jednostki archiwum państwowe.

Państwowa jednostka organizacyjna powołuje komisję ds. brakowania, która dokonuje oceny dokumentacji i wyodrębnia akta do zniszczenia. W skład komisji wchodzi kierownik jednostki, przedstawiciele komórek, których akta poddane zostaną ocenie oraz archiwista.

Wniosek o zgodę na brakowanie powinien zawierać protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.

Joomla templates by a4joomla